انقر هنا لأضافة موقعك

المصادر

وكالات الأنباء

مواقع رسمية

مواقع هامة

الأكثر زيارة

 1. FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

  1

  FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi. Dava 30 Haziran’da 124 sanýk 2 tanýk 2 müþteki Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنة و 4 أشهر و 18 يوماً
  • الزيارات:415
  • منذ:4 أشهر و يومين
  • الزيارات:202
 2. Vatandaşa bariyer yok!

  3

  Her fırsatta vatandaşın yanında olduğunu gösteren Vali Hakan Yusuf Güner, Park Afyon AVM’nin açılışında örnek davranışa imza attı.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنتين و شهر و 12 يوماً
  • الزيارات:120

الأحدثالأكثر زيارة

 • أهم الأخبار
 • المصدر:afyonkarahisar
 1. Hesabi deðil hasbi olacaðýz

  Bakan Eroðlu, Merkez Ýlçe Kongresinde teþkilat üyelerine seslendi, “Gýybet yok, sevgi var, kardeþlik var, çalýþmak var, hasbi çalýþmak var. Hesabi olmayacaðýz, hasbi olacaðýz. ÞuHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:17 ساعة و 37 دقيقة
  • الزيارات:0
 2. Yetiþtirme yurdundan Dünya Þampýyonasýna

  Diyarbakýr’da ailesi tarafýndan maddi imkansýzlar yüzünden verildiði yetiþtirme yurdunda büyüyen Mukadder Batýr, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý gösterilerinde tanýþtýðý kick boHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:18 ساعة و 12 دقيقة
  • الزيارات:0
 3. Ýl Saðlýk Müdürü kim olacak?

  • منذ:يومين و 18 ساعة و 6 دقائق
  • الزيارات:1
 4. Basketbol’da liste belli oldu

  19.10.2017 tarihinde Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda Kulüp yöneticileriyle, antrenörleri il hakem kurulu ile lig öncesi toplantý yapýlarak 2017-2018 sezonu öncesiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يومين و 18 ساعة و 45 دقيقة
  • الزيارات:1
 5. Erenler temizleniyor

  Son zamanlarda adý olumsuz haberlerle gündeme gelen ve öðrencilerin yaþam alaný olan Erenler Bölgesi’nde denetimler sýklaþtýrýldý. Vali Mustafa Tutulmaz’ýn, kentin huzur ve güvenliHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 20 ساعة و 21 دقيقة
  • الزيارات:0
 6. Ünlü çiftine 16 yýl 2 ay ceza

  Fetullahçý Terör Örgütüne üye olmak suçlamasýyla hakim karþýsýna çýkan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi eski Baþhekimi tututukluHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 20 ساعة و 57 دقيقة
  • الزيارات:0
 7. ÝÞÝN ÝÇÝNDEN ÝÞ ÇIKTI

  • منذ:4 أيام و 18 ساعة و 47 دقيقة
  • الزيارات:0
 8. Eroðlu açýlýþa katýlacak

  Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu 1. Türk Tarihi Sempozyumu’nun açýlýþ törenine katýlacak.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أيام و 19 ساعة و 25 دقيقة
  • الزيارات:0
 9. Doða Koleji yine yollarda

  Ýlimizin sayýlý özel okullarýnda biri olan ve yaptýðý etkinliklerle hep ön plana çýkan Doða Koleji’nin bu sefer ki adresi Ekmen Barajý oldu.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 10. AKÜ'DE NELER OLUYOR?

  • منذ:5 أيام و 19 ساعة و 35 دقيقة
  • الزيارات:0
 11. Basýna gizli halk günü

  Afyonkarahisar Valiliði tarafýndan düzenlenen “Halk Günü” toplantýsýnda vatandaþlar þikayet ve taleplerini Basýn önünde aktarmak yerine Vali Tutulmaz’a özel olarak aktarmak isteHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:5 أيام و 20 ساعة و 10 دقائق
  • الزيارات:0
 12. Eðlenerek öðreniyorlar

  Afyonkarahisar Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüðünce, çevreye duyarlý ve su tasarrufu konusunda sorumluluk sahibi bireyler yetiþtirmek amacýyla hazýrlanan ‘Suyumu Koruyorum PrHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:5 أيام و 20 ساعة و 43 دقيقة
  • الزيارات:1
  • منذ:6 أيام و 18 ساعة و 57 دقيقة
  • الزيارات:0
 13. Samimiyeti suistimal etmeyin...

  • منذ:6 أيام و 20 ساعة و 6 دقائق
  • الزيارات:0
 14. Basýn hürdür susturulamaz

  • منذ:6 أيام و 20 ساعة و 41 دقيقة
  • الزيارات:0
 15. KOPYA ÇEKMEYÝN

  • منذ:أسبوع و 16 ساعة
  • الزيارات:0
 16. Milli eðitimde neler oluyor?

  • منذ:أسبوع و 17 ساعة
  • الزيارات:0
 17. Tarihimiz gelecek nesillere aktarýlýyor

  Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüðü milli park statüsüne kavuþturduðu tarihi alanlarý koruyup ihya ederek, özellikle yakýn harp tarihimHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 17 ساعة
  • الزيارات:0
 18. Caným kýzým seni çok seviyorum

  • منذ:أسبوع و يومين و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 19. AKÜ'DE YÝNE 'STAJ' SORUNU

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 20. Taþgetiren’in duruþmasý 9 Kasým’da

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 21. Odak’ýn haberi ses getirdi

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 22. Organizasyon ondan sorulur

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 23. CHP Merkez Ýlçede delege seçimleri

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 24. Atalarýmýzla gurur duyuyoruz

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 21 ساعة
  • الزيارات:0
 25. Yemenici taviz vermedi

  ODAK’ýn ‘Discolans’ baþlýðý ile duyurduðu haber sonrasýnda ambulans þoförü ile görevli hemþire hakkýnda valilikçe baþlatýlan soruþturma sonuçlandý. Soruþturma neticesinde ikilininHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 5 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 26. Taraftar yalnýz býrakmadý

  Önceki gün oynanan Etimesgut Belediyespor ile AFJET Afyonspor arasýnda oynanan mücadeleyi yaklaþýk 150-200 arasý Afyonspor taraftarlarý da kendilerine ayrýlan yerden takip etti.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 5 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 27. FETÖ’nün hedefi Asker ve Polis

  Etkin Piþmanlýk Hükümlerinden faydalanarak FETÖ ile ilgili bildiði herþeyi anlatan S.P., “Örgütün en büyük hedefi okul çaðýndaki çocuklarý toplayýp bunlarý Askeriyeye ve Emniyet Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 6 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:1
 28. Canlý langýrt ilgi gördü

  Doða koleji tarafýndan ilk defa düzenlenen canlý langýrt, doða öðrencileri tarafýndan büyük ilgi gördü.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 6 أيام و 21 ساعة
  • الزيارات:1
 29. Hayýrlara vesile olur inþAllah

  • منذ:أسبوعين و 21 ساعة
  • الزيارات:0
 30. Yemenici yalnýz býrakmadý

  • منذ:أسبوعين و 22 ساعة
  • الزيارات:0
 31. Dünya Afyon’da buluþuyor

  Bakan Eroðlu, Spor Toto’nun katkýlarýyla 2018 yýlýnda düzenlenecek Dünya Motosiklet Þampiyonasý’nýn tanýtým toplantýsýnda konuþtu. Bakan Eroðlu, organizasyonun eksiksiz gerçekleþmeHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 32. Kadýn kollarý kardeþliðin adýdýr

  Kongreler öncesi AK Parti Afyonkarahisar il ve ilçe kadýn kollarý üyelerini istiþare toplantýlarýnda da yalnýz býrakmayan Milletvekili Özkal, AK Parti Kadýn Kollarýnýn bir siyasiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 21 ساعة
  • الزيارات:0
 33. FETÖ’cüler kapý kapý geziyor

  Etkin Piþmanlýk Hükümlerinden faydalanmak isteyen ve Mahkemede FETÖ ile ilgili bildiði herþeyi tek tek anlatan sanýk Ç.S. bazý örgüt üyelerinin hala kapý kapý gezdiðini söyleyereHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 34. Eþ zamanlý operasyon

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 35. ÝKÝNCÝ ÜNÝVERSÝTEYÝ ÝSTÝYORUZ

  AK Partinin geleneksel Afyonkarahisar Kampý bugün baþlýyor. Ülkemiz, Milletimiz ve Þehrimiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyoruz. Ýki gün önce yazmýþtým. Yazýnýn o bölümHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 4 أيام و 4 ساعات
  • الزيارات:0
 36. YAZI ÝÞE YARAMIÞ GÖRÜNÜYOR

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 5 ساعات
  • الزيارات:2
 37. Þuhut’un ödemiþ planý hazýr

  Spor Toto Bölgesel Amatör lig 8.grupta 3.müsabakasýna Ödemiþspor deplasmanýnda çýkmaya hazýrlanan Þuhut Belediye Hisarspor’da çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 5 ساعات
  • الزيارات:0
 38. AK Parti iþi sýký tutuyor

  Cuma günü ilimizde baþlayacak olan Cumhurbaþkaný ve AK Parti Genel Baþkaný Erdoðan, Baþbakan Yýldýrým, bakanlar ve milletvekillerinin katýlacaðý istiþare toplantýsý öncesi AfyonkarHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 18 ساعة
  • الزيارات:0
 39. ZEKA Yönetim Kurulu ilimizde toplandý

  Zafer Kalkýnma Ajansý Yönetim Kurulu toplantýsý Yönetim Kurulu Baþkaný Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in baþkanlýðýnda dün yapýldý. Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 40. Þemsettin’deki referandum sonrasý...

  • منذ:3 أسابيع و 7 ساعات
  • الزيارات:0
 41. Gol sesi çýkmadý

  Süper Amatör ligde Afyon’un köklü takýmlarýndan Demirspor ile Süper Amatör ligin yeni takýmý Kumartaþspor arasýnda oynanan müsabaka baþladýðý golsüz sona erdi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 7 ساعات
  • الزيارات:1
 42. Belediye Halkbank’ý affetmedi 3-1

  • منذ:3 أسابيع و 19 ساعة
  • الزيارات:5
 43. Þimþek yollarda

  Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Doðan Þimþek beraberindeki Ýl Yönetim Kurulu üyeleri ve ARGE ekibi Ufuk Kuru, Kadir Canbay, Cafer Güler ve Veli Kale ile birlikte ÞHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 20 ساعة
  • الزيارات:4
 44. FETÖ'cü Polis Bakýn Ne ile Yakkalandý?

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 3 ساعات
  • الزيارات:2
 45. Alçaklar

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 4 ساعات
  • الزيارات:0
 46. Araç seferleri baþladý

  Sandýklý ilçesinde her Pazartesi günü kurulan pazara uzak mahallelerden ulaþmakta güçlük çeken vatandaþlar için her Pazartesi günü araç kaldýrýlacakHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 5 ساعات
  • الزيارات:3
 47. Müdür izinde, müfettiþ incelemede

  Þemsettin Karahisari Orta Okulu. Daha öncede bu okulumuz ile ilgili yazý yazmýþtým. Okul þimdi yine gündemde. Gündeme gelme konusu ise birbirine baðlantý kurduran iki ayHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:0
 48. Destan yazmaya devam ediyoruz

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:0
 49. Acile bürokrasi engeli!

  Acil çaðrýlarýn tek bir merkezden toplanýyor olmasý beraberinde sýkýntýlarý da getirdi. Ýhbar telefonu açan vatandaþlar acil ihbarlarda ciddi zaman kaybý yaþandýðýný ve zaman zamanHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 5 ساعات
  • الزيارات:3
 50. Eðitim olmazsa olmaz

  Sinanpaþa Boyalý Köyü Sevim Turunç Ortaokulu ek binasý açýlýþý geniþ katýlýmla yapýldý. Açýlýþta konuþan Vali Mustafa Tutulmaz; “Eðitim 7’den 70’e hepimizin olmazsa olmazlarýmýzdanHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 6 ساعات
  • الزيارات:0
 51. Afyon nüfusuna göre Türkiye birincisi...

  FETÖ/PDY ile ilgili olarak Ýlimizde bugüne kadar yaklaþýk 8 bin kiþi hakkýnda soruþturma yapýldý. Alýnan ifadelerde, teknik takipte bir þekilde ismi geçen tüm kiþiler hakkýnda sHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 6 أيام و 6 ساعات
  • الزيارات:0
 52. Uyuþturucuya geçit yok

  Afyonkarahisar’da polis ve jandarma tarafýndan zehir tacirlerine yönelik gerçekleþtirilen operasyonda 3 kiþi 39 adet extacy isimli uyuþturucu hap ve uyuþturucu satýþýndan elde edilHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 6 أيام و 7 ساعات
  • الزيارات:0
 53. Savunmasý yatakta alýnacak

  • منذ:4 أسابيع و 6 ساعات
  • الزيارات:2
 54. Afyon Eðitimde sabýkalý

  Türk Eðitim-Sen Afyonkarahisar Þube Baþkaný Nizamettin Þenol, Türkiye’deki ve Afyonkarahisar’daki eðitim sorunlarýna deðindi. Þenol MEM’de yapýlan atama ve görevlendirmelerdeki usHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و 7 ساعات
  • الزيارات:2
 55. Demek ki neymiþ! Allah'ýn da bir hesabý varmýþ...

  ATso’nun 6 Ekim’dE baskýn seçim planlarý suya düþtü. Bakanlar kurulu dün resmi Gazete’de yayýnlanan kararý ile ToBB’a baðlý tüm oda ve borsalardaki seçimleri 6 ay erteleyerek, nisHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و 14 ساعة
  • الزيارات:6
 56. FETÖ’den 9 tutuklama

  Afyonkarahisar merkezli 5 ilde yapýlan FETÖ operasyonunda gözaltýna alýnan 21 kiþiden 9’u tutuklandý, 11’i ise adli kontrol þartý ile serbest býrakýldý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و 22 ساعة
  • الزيارات:0
 57. DOÐA AFYON ÝÇÝN BÝR ÞANS (4)

  DOÐA Afyonkarahisar okulunu yazýyorduk. Üç bölümden sonra bugün son bölümü yayýnlýyoruz. Aslýnda bu bölüm geçen hafta yayýnlanacaktý ama araya Hicri Yýlbaþý ilanlarý ve Cuma güHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 6 ساعات
  • الزيارات:1
 58. Çiçeklerle karþýlandý

  • منذ:شهر
  • الزيارات:2
 59. Çaðatay Þahan düdük çaldý

  Ziraat Türkiye kupasý 3.eleme tur karþýlaþmasýnda AFJET Afyonspor ile MKE Ankaragücü karþýlaþmasýnda düdük çalan Çaðatay Þahan, Süper lig hakemi olarak herkes tarafýndan biliniyoHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر
  • الزيارات:1

فيديو

  مقالات

   تابعونا على فيسبوك

   القائمة البريدية

   أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا