أخبار هامة

انقر هنا لأضافة موقعك

المصادر

وكالات الأنباء

مواقع رسمية

مواقع هامة

الأكثر زيارة

 1. FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

  1

  FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi. Dava 30 Haziran’da 124 sanýk 2 tanýk 2 müþteki Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:9 أشهر و 17 يوماً
  • الزيارات:370
 2. Vatandaşa bariyer yok!

  2

  Her fırsatta vatandaşın yanında olduğunu gösteren Vali Hakan Yusuf Güner, Park Afyon AVM’nin açılışında örnek davranışa imza attı.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنة و 6 أشهر و 12 يوماً
  • الزيارات:100
 3. Anlamlı günde Anlamlı imza

  3

  Afyon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yılında, Özerband Afyon sanayisi adına önemli bir girişimin altına imza attı. Soma faciasıyla ülke gündemine oturan yanmayan taşıma bantHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنة و 6 أشهر و 25 يوماً
  • الزيارات:86

الأحدثالأكثر زيارة

 • أهم الأخبار
 • المصدر:afyonkarahisar
 1. Örgüt olduklarýný bilmiyorduk

  "Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý"na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturma kapsamýnda açýlan davada, Silahlý terör örgütüne üye olduklarý gerekçesi ile 8’i tutuklu 11 saHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:20 ساعة و 18 دقيقة
  • الزيارات:0
 2. Asayiþ’ten kaçýþ yok

  Afyonkarahisar Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri baþarýlý operasyonlarýna devam ediyor. Asayiþ ekipleri Gürcistan uyruklu iki kiþiyi hýrsýzlýktan dolayý gözaltýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يوم واحد و 13 ساعة و 59 دقيقة
  • الزيارات:1
 3. EMNÝYETÝMÝZ DESTANLAR YAZIYOR... YAZMAYA DA DEVAM EDECEK...

  Bazý kiþiler ve bazý meslektaþlarým aradan bir kaç gün geçtikten sonra, ‘Duymadýk yeni bir operasyon, Emniyet ve Savcýlýk frene bastý galiba?’ dediklerinde, akýllarýndan nelerin gHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يوم واحد و 14 ساعة و 43 دقيقة
  • الزيارات:1
 4. Güral Otel ve AK Parti SKM’ye tebrikler...

  Milletvekilimiz Ali Özkaya’nýn Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn Baþkanlarý ile kahvaltýlý toplantýsý vardý dün. Güral Otelin güzel bir salonunda gerçekleþtirildi toplantý. YaklaþýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يومين و 16 ساعة و 34 دقيقة
  • الزيارات:0
 5. BÝR TEK TÜRKÝYE’YÝ DEVÝREMEDÝLER

  Milletvekili Özkaya, Avrupa’nýn Tunus’u, Cezayir’i, Libya’yý, Mýsýr’ý, Suriye’yi ve Irak’ý devirdiklerini söyleyerek, “Bir tek Türkiye’yi deviremediler. Deviremedikleri içinde kiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يومين و 17 ساعة و 18 دقيقة
  • الزيارات:1
 6. Türkçe baþlýk atýyorlar

  Bakan Eroðlu, Almanya’nýn terör örgütü PKK sempatizanlarýnýn toplantý ve miting yapmasýna izin vermesini sosyal medyadan yayýnladýðý bir fotoðrafla tepki göstererek, “Avrupa PKK'yýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 21 ساعة و 44 دقيقة
  • الزيارات:0
 7. Jeolojik faktörler anlatýldý

  Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Sair Kahraman tarafýndan “Kayaçlarýn Mekanize Kazýsý ve Mekanize Kazýyý Etkileyen JeoHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 22 ساعة و 28 دقيقة
  • الزيارات:0
 8. Türkiye’yi arþýnlýyor

  AK Parti Milletvekili Özkaya referandum çalýþmalarý kapsamýnda Osmaniye’de ziyaretlerde bulundu. Özkaya genç bir çiftin mutluluðunada ortak olduHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أيام و 18 ساعة و 29 دقيقة
  • الزيارات:2
 9. Çanakkale bir destandýr

  Çanakkale Zaferi'nin 102. yýlýný kutlama ve kutsal vatanýmýz için canlarýný sakýnmadan feda eden þehitlerimizin ‘Þehitler Günü’nü anma töreni tüm yurtta olduðu gibi ilimizde de törHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أيام و 19 ساعة و 13 دقيقة
  • الزيارات:3
 10. Türkiye’de ahlak çöküyor

  CHP Ýstanbul Milletvekili Aykut Erdoðdu, televizyon kanallarýnda yayýnlanan izdivaç programlarýný izlemediðini, rahatsýz olduðu þeyler bulunduðunu belirterek, "Öyle bir hale geldikHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:6 أيام و 13 ساعة و 43 دقيقة
  • الزيارات:2
 11. REFERANSI HÜRSÝAD MI?

  Ýmaret Camisinin aydýnlatma iþi ile ilgili Pazartesi günkü yazým ve haberimiz epey geniþ yankýlandý. Kamuoyunda geniþ yanký uyandýrdý uyandýrmasýna ama, Belediye cephesindeHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 14 ساعة
  • الزيارات:0
 12. Türkiye’de bir ilk

  Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan Türkiye’de bir ilk olarak oluþturulan Saðlýk Çalýþanlarý Müzik Topluluðu ilk konserini verdiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 15 ساعة
  • الزيارات:0
 13. TPFD'denTFF'ye teþekkür

  Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneði (TPFD) Yönetim Kurulu, TFF tarafýndan tüm maçlara spordaki þiddete dikkat çekmek amacýyla çýkýlan pankart sonrasý açýklama yaptý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يوم واحد و 14 ساعة
  • الزيارات:0
 14. Afyon bizi hiç yalnýz býrakmadý

  Bazý ziyaretler ve resmi açýlýþlara katýlmak üzere dün ilimize gelen Cumhurbaþkaný Erdoðan, ilimizden övgü ile bahsetti. Afyonkarahisar’ýn kendilerini hiçbir zaman yalnýz býrakmaHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 5 ساعات
  • الزيارات:0
 15. Vali Yýldýrým’ý ziyaret etti

  Yapýmý tamamlanan ve toplam maliyeti 1 Milyar 28 Milyon TL olan 275 dev eserin toplu açýlýþýný yapmak üzere ilimize gelen Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Vali Aziz Yýldýrým’a zHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 6 ساعات
  • الزيارات:0
 16. Fýrsatçý Vali

  • منذ:أسبوع و يومين و 7 ساعات
  • الزيارات:0
 17. Afyonkarahisar’da ter dökecekler

  Malatya’yý Analigde temsil eden bayan basketbol takýmý grubu birinci sýrada tamamlayarak Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 14 ساعة
  • الزيارات:0
 18. Bankalara ibraz edilen çek sayýsý yüzde 2,8 arttý

  Bankalara ibraz edilen çeklerin sayýsý, 2017'nin ilk iki ayýnda bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 2,8 oranýnda artarak 3,6 milyon adet oldu.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 15 ساعة
  • الزيارات:0
 19. Yine Bursa… Yine Olay…

  Bursaspor'un sahasýnda bir kez daha olaylar çýktý. Oyuncular maç sonunda soyunma odasýna giderken sahaya yine yabancý madde yaðarken Eskiþehir oyuncularý zorlukla soyunma odasýna gHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 13 ساعة
  • الزيارات:3
 20. GÖNÜLLERÝ MEST ETTÝLER

  Afyonkarahisar Belediyesi ile Kent Konseyi Kadýn Meclisi tarafýndan kadýnlara özel olarak düzenlenen etkinlik çerçevesinde ilimize gelen Konya Bayan Grup Vuslat Ýlahi Ekibi" gönüllHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 14 ساعة
  • الزيارات:2
 21. Eðitim camiasýnýn acý günü

  Erkmen TOKÝ Nurullah Oymak Ýlkokulu Müdürü Orhan Özen hayatýný kaybetti.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 15 ساعة
  • الزيارات:2
 22. Ýhaleyi de alýrým tozunu da alýrým

  Belediye’nin en son yaptýðý Ýmaret Camii aydýnlatma iþini gizli olan yaklaþýk maliyet fiyatýna çok yakýn bir teklif vererek alan Ömer Kýlýçaslan’ýn Belediye’nin bugüne kadar ki pekHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 16 ساعة
  • الزيارات:2
 23. KHK’larý takmýyorlar mý?

  1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren faaliyetlerine son vermesi gereken etüt merkezlerinin bursluluk sýnavý yapýyor olmasýna anlam verilemedi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 6 أيام و 11 ساعة
  • الزيارات:0
 24. Önemli bir süreçteng eçiyoruz

  Yüksek Seçim Kurulunun 11 Þubat 2017 tarih ve 74 sayýlý kararý ile 16 Nisan 2017 günü yapýlacak olan Anayasa Deðiþikliði Halk Oylamasý ile ilgili toplantý Valilik toplantý salonundHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 6 أيام و 12 ساعة
  • الزيارات:0
 25. Gençler çalýþýyor

  Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Karahisar Gençlik Merkezi Dinar ve Dazkýrý ile baþlayan ilçelerdeki tanýtým çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyorHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 6 أيام و 13 ساعة
  • الزيارات:2
 26. Bu ýsrar neden ?

  Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Baþhekimliðinden ayrýlarak Harran Üniversitesi Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi Baþhekimi olan Erkan Arslan’ýn yeniden ilimize gelmesi için Kamu HastHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 12 ساعة
  • الزيارات:2
 27. Samet Fidan’a teþekkür etti

  Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Kürþat Arat, bir dizi ziyaretler ve toplantýlara katýlmak üzere ilimize geldiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 12 ساعة
  • الزيارات:0
 28. Mehmetçiðe mektup morali

  • منذ:أسبوعين و 14 ساعة
  • الزيارات:0
 29. Hediye formalarý sattý mý?

  Afyonkarahisar Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði Yönetim Kurulu’nda Baþkan Yardýmcýlýðý yapan Ýdris Kahraman, Baþkan Keser’e verdi veriþtirdi. Kahraman Baþkan Keser’in, Genel MerHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يوم واحد و 14 ساعة
  • الزيارات:0
 30. Milli ekonomiye büyük katký

  Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü (OGM) orman varlýðýnýn korunmasý maksadýyla çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Endüstriyel orman ürünü üretimini destekleyeHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يوم واحد و 15 ساعة
  • الزيارات:0
 31. Afyon hazýrlýklarý sürüyor

  Diyarbekirspor, Cuma günü deplasmanda oynayacaðý 3.lig 3.grup lideri AfjetAfyonspor maçýnýn idmanlarýný tamamlayacak. Yeþil – kýrmýzýlý takýmda dikkatler bu önemli karþýlaþmaya çeHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يوم واحد و 15 ساعة
  • الزيارات:0
 32. POLÝS ÝMAMLARI BÝR YILDA 6 TRÝLYON TOPLAMIÞ

  FETÖ/PDY Silahlý Terör Örgütünün Afyonkarahisar yapýlanmasýna yönelik soruþturmalarda ulaþýlan bilgiler bu örgütün mali açýdan hangi boyutlarda olduðunu da gözler önüne seriyor.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 14 ساعة
  • الزيارات:3
 33. Kýzlarda Taþoluk, Erkeklerde Niko

  Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü’nün ortaklaþa düzenlediði Okul Sporlarý Futbol Yýldýz Kýz – Erkek müsabakalarý tamamlandýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 15 ساعة
  • الزيارات:2
 34. Özkaya yollarda

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:3
 35. Feci kaza 5 yaralý

  Afyonkarahisar'ýn Emirdað ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda ayný aileden 1'i aðýr 5 kiþi yaralandýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:5
 36. Saðlýklý yaþam için

  • منذ:أسبوعين و 4 أيام و 14 ساعة
  • الزيارات:1
 37. "Kuru soðandaki sorun planlama eksikliði"

  Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kuru soðanda planlama eksikliðinin üretimde ve üretici fiyatlarýnda dalgalanmaya neden olduðunu, piyasalarda deHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 4 أيام و 15 ساعة
  • الزيارات:1
 38. TBL’ de 25’inci hafta sona erdi

  Türkiye Basketbol Ligi’nde 25’inci hafta oynanan müsabakalar ile sona erdi. Deplasmanda Ankara temsilcisi Türk Telekom’a konuk olan ekibimiz Afyon Belediyespor, rakibine 86-80 yeniHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 3 ساعات
  • الزيارات:3
 39. KartaliçelerdenBeþer’e sürpriz

  Geçtiðimiz günlerde yeni yaþýna giren Afyon Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Ýhsan Beþer’e, Kartaliçeler sürpriz doðum günü partisi yaptýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 4 ساعات
  • الزيارات:3
 40. AÐIR METALLER

  Günlük hayatýmýzda Aðýr Metal birikimine maruz kalmamak nerdeyse imkansýz hale gelmiþtir. Kirlenmiþ topraklar, sanayi atýklarý ve kontamine gýdalar ile sürekli temas halindeyiz. Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 13 ساعة
  • الزيارات:3
 41. TAYYÝP ERDOÐAN NEDEN TEK LÝDER?

  Hemen her yerde bugünlerde ‘diktatör’ sözü sýklýkla telaffuz ettirilmeye çalýþýlýyor. Birisi çýkýyor Hitler’den örnekler veriyor, O’da seçilerek gelmiþti diyor, bir baþkasý bu kHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 17 ساعة
  • الزيارات:5
 42. ParkHayat hayat veriyor

  Ýki böbreðinde taþ tespit edilen 5 ay 20 günlük bebek saðlýðýna ParkHayat Hastanesinde kavuþtuHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 18 ساعة
  • الزيارات:4
 43. Herþey yatýrým için

  DSÝ Isparta 18. Bölge Müdürlüðü görevine yeni atanan Mahmut Berber'e Sandýklý Belediye Baþkaný Mustafa Çöl ve Sandýklý Ak Parti Ýlçe Baþkaný Ahmet Mahmut Saylýk hayýrlý olsun ziyarHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 18 ساعة
  • الزيارات:4
 44. Vatandaþýn isteðini kýrmadý

  Son dönemlerde artan et fiyatlarýna karþý ilimizin en önemli et ve et ürünleri firmalarýndan olan Talha Et sahibi Hüseyin Tanka bir ay önce baþlattýðý tüm et ve et ürünlerinde yüHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يومين و 11 ساعة
  • الزيارات:3
 45. Yargýda görev deðiþikliði

  Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargýda 427, idari yargýda 27 hakim ve savcýnýn görev yeri deðiþtiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يومين و 23 ساعة
  • الزيارات:6
 46. Uysal güven tazeledi

  Demokrat Parti (DP) Genel Baþkaný hemþerimiz Gültekin Uysal, partisinin 12. Olaðan Kongresi’nde üçüncü kez genel baþkanlýða seçildi Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 18 ساعة
  • الزيارات:5
 47. Sanatçýlara taþ çýkardý

  • منذ:3 أسابيع و 4 أيام و 12 ساعة
  • الزيارات:5
 48. 35 yýl geçse de sevda bitmiyor

  • منذ:3 أسابيع و 6 أيام و 13 ساعة
  • الزيارات:1
 49. Kozmetiklerdeki gizli tehlike güzelleþirken hastalanýyoruz

  Güzelleþmek için kullandýðýmýz kozmetiklerin saðlýðýmýz için büyük tehlike oluþturduðunun farkýnda mýyýz ?Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و 14 ساعة
  • الزيارات:4
 50. Arýnma (detoksifikasyon)

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 22 ساعة
  • الزيارات:3
 51. Mesele vatan ve bayraktýr

  AK Parti Afyonkarahisar Ýl Baþkaný Av. Ýbrahim Yurdunuseven, Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Sel’i ziyaretinde Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban ve MHP Ýl Baþkaný Mehmet Karagöz iHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 22 ساعة
  • الزيارات:4
 52. Baþvurular artýk internetten

  Sandýklý Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Evde Bakým Hizmetleri kapsamýnda yaþlý, bakýma muhtaç ve engelli vatandaþlarýn evleri Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan kurulaHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 23 ساعة
  • الزيارات:4
 53. “Üç Ý” formülü þart

  Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Emin Güzbey’i ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Ýbrahim Yurdunuseven, ülkenin geleceði için formülü verdi; “Ýstikbal, Ýstikrar, Ýstiklal”Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر
  • الزيارات:1
 54. Küresel güç olacaðýz

  Bakan Eroðlu, Türkiye’nin gelecek yýllarda kýsa ve uzun vadede olmazsa olmaz 3 kýzýl elmasýnýn olduðunu söyledi. Bakan Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý sistemi sayesinde Alpaslan’ýn MalazgHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و يوم واحد
  • الزيارات:3
 55. ‘Cumhurbaþkanýmýzýn Saðlýk Ekibinde hiç görev yapmadým’

  Dr. Birand Taneri ile ilgili geçen hafta yazmýþtým. Yazýnýn yayýnlandýðý günün sabahýnda Dr. Birand Taneri’nin kayýnpederi Dr. Hakký Beþkardeþler aradý. Uzun uzun damadýný Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و يومين
  • الزيارات:1
 56. Afyon üzerinden Antalya

  Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Eskiþehir’in Yüksek Hýzlý Tren ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya baðlanmasýný önemsediklerini ve bununla ilgili çalýþHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و يومين
  • الزيارات:1
 57. Yeni görevinizde baþarýlar

  Yeni göreve baþlayan Afyonkarahisar PTT Baþmüdürü Mehmet Örsdemir Þuhut Belediye Baþkaný Recep Bozkurt’u makamýnda ziyaret etti.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 4 أيام
  • الزيارات:2
 58. Jetler’e PFDK’dan yine ceza!

  3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Afjet Afyonspor’a PFDK(Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan) ceza geldi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 4 أيام
  • الزيارات:5
 59. DEPRESYON PSÝKOLOJÝK BÝR RAHATSIZLIK MI ?

  Depresyon günümüzün en yaygýn hastalýðýdýr. Çevremizde bir çok insan depresyon ilacý kullanmaktadýr.Bir çok kiþi ilaç kullanmasa da depresif bir ruh hali ile yaþamýný sürdürmektediHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 5 أيام
  • الزيارات:5
 60. Yetkililer görmüyor mu?

  Ýlimiz Jandarma Kavþaðýnda bulunan ve metrelerce yüksekte dalgalanan Türk Bayraðýnýn yýpranmýþ olmasý tepkilere neden oluyor. Vatandaþlarýmýz bu rahatsýz edici durumun sorumlularý Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 5 أيام
  • الزيارات:5

فيديو

  مقالات

   تابعونا على فيسبوك

   القائمة البريدية

   أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا