أخبار هامة

ت البث الحي
انقر هنا لأضافة موقعك

المصادر

وكالات الأنباء

مواقع رسمية

مواقع هامة

الأكثر زيارة

 1. FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi

  1

  FETÖ/PDY iddianamesi kabul edildi. Dava 30 Haziran’da 124 sanýk 2 tanýk 2 müþteki Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:8 أشهر و 21 يوماً
  • الزيارات:364
 2. Vatandaşa bariyer yok!

  2

  Her fırsatta vatandaşın yanında olduğunu gösteren Vali Hakan Yusuf Güner, Park Afyon AVM’nin açılışında örnek davranışa imza attı.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنة و 5 أشهر و 16 يوماً
  • الزيارات:97
 3. Anlamlı günde Anlamlı imza

  3

  Afyon’un düşman işgalinden kurtuluşunun 93. Yılında, Özerband Afyon sanayisi adına önemli bir girişimin altına imza attı. Soma faciasıyla ülke gündemine oturan yanmayan taşıma bantHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:سنة و 5 أشهر و 29 يوماً
  • الزيارات:83

الأحدثالأكثر زيارة

 • أهم الأخبار
 • المصدر:afyonkarahisar
 1. 35 yýl geçse de sevda bitmiyor

  • منذ:22 ساعة و 9 دقائق
  • الزيارات:0
 2. Kozmetiklerdeki gizli tehlike güzelleþirken hastalanýyoruz

  Güzelleþmek için kullandýðýmýz kozmetiklerin saðlýðýmýz için büyük tehlike oluþturduðunun farkýnda mýyýz ?Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:يوم واحد و 23 ساعة و 3 دقائق
  • الزيارات:3
 3. Arýnma (detoksifikasyon)

  • منذ:3 أيام و 6 ساعات و 19 دقيقة
  • الزيارات:3
 4. Mesele vatan ve bayraktýr

  AK Parti Afyonkarahisar Ýl Baþkaný Av. Ýbrahim Yurdunuseven, Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Sel’i ziyaretinde Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban ve MHP Ýl Baþkaný Mehmet Karagöz iHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 7 ساعات و 4 دقائق
  • الزيارات:3
 5. Baþvurular artýk internetten

  Sandýklý Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Evde Bakým Hizmetleri kapsamýnda yaþlý, bakýma muhtaç ve engelli vatandaþlarýn evleri Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan kurulaHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 7 ساعات و 49 دقيقة
  • الزيارات:4
 6. “Üç Ý” formülü þart

  Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mehmet Emin Güzbey’i ziyaret eden AK Parti Ýl Baþkaný Ýbrahim Yurdunuseven, ülkenin geleceði için formülü verdi; “Ýstikbal, Ýstikrar, Ýstiklal”Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أيام و 23 ساعة و 58 دقيقة
  • الزيارات:0
 7. Küresel güç olacaðýz

  Bakan Eroðlu, Türkiye’nin gelecek yýllarda kýsa ve uzun vadede olmazsa olmaz 3 kýzýl elmasýnýn olduðunu söyledi. Bakan Eroðlu, Cumhurbaþkanlýðý sistemi sayesinde Alpaslan’ýn MalazgHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أيام و 19 ساعة و 49 دقيقة
  • الزيارات:2
 8. ‘Cumhurbaþkanýmýzýn Saðlýk Ekibinde hiç görev yapmadým’

  Dr. Birand Taneri ile ilgili geçen hafta yazmýþtým. Yazýnýn yayýnlandýðý günün sabahýnda Dr. Birand Taneri’nin kayýnpederi Dr. Hakký Beþkardeþler aradý. Uzun uzun damadýný Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:5 أيام و 21 ساعة و 48 دقيقة
  • الزيارات:0
 9. Afyon üzerinden Antalya

  Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Eskiþehir’in Yüksek Hýzlý Tren ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya baðlanmasýný önemsediklerini ve bununla ilgili çalýþHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:5 أيام و 22 ساعة و 29 دقيقة
  • الزيارات:0
 10. Yeni görevinizde baþarýlar

  Yeni göreve baþlayan Afyonkarahisar PTT Baþmüdürü Mehmet Örsdemir Þuhut Belediye Baþkaný Recep Bozkurt’u makamýnda ziyaret etti.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 19 ساعة
  • الزيارات:1
 11. Jetler’e PFDK’dan yine ceza!

  3.Lig 3.Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Afjet Afyonspor’a PFDK(Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan) ceza geldi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 20 ساعة
  • الزيارات:4
 12. DEPRESYON PSÝKOLOJÝK BÝR RAHATSIZLIK MI ?

  Depresyon günümüzün en yaygýn hastalýðýdýr. Çevremizde bir çok insan depresyon ilacý kullanmaktadýr.Bir çok kiþi ilaç kullanmasa da depresif bir ruh hali ile yaþamýný sürdürmektediHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 9 ساعات
  • الزيارات:5
 13. Yetkililer görmüyor mu?

  Ýlimiz Jandarma Kavþaðýnda bulunan ve metrelerce yüksekte dalgalanan Türk Bayraðýnýn yýpranmýþ olmasý tepkilere neden oluyor. Vatandaþlarýmýz bu rahatsýz edici durumun sorumlularý Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و يومين و 10 ساعات
  • الزيارات:4
 14. Merak konusu oldu

  • منذ:أسبوع و يومين و 21 ساعة
  • الزيارات:3
 15. Kesinlikle emekli olamayacaklar

  18 yaþýnda milletvekili olan birinin 5 yýl sonra milletvekilliði bittiðinde emekli olacaðý yönündeki söylentilerin gerçeði yansýtmadýðýný belirten Ýl Baþkaný Av. Ýbrahim YurdunusevHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 3 أيام و 21 ساعة
  • الزيارات:3
 16. OZON TEDAVÝSÝ NEDÝR ?

  Ozon tedavisi özellikle Rusya ve Almanya baþta olmak üzere birçok ülkede uzun yýllardýr yaygýn olarak kullanýlan tamamlayýcý bir destek tedavisidir. Ozon artýk ülkemizde de yapýlmaHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:1
 17. Þura sona erdi

  Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý “2. Ormancýlýk ve Su Þurasý Hazýrlýk Çalýþtayý” sona erdi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 4 أيام و 22 ساعة
  • الزيارات:3
 18. DEVLET YÝNE BABALIÐINI YAPTI

  ByLock kullandýklarý tespit edilen FETÖ üyesi 9 kadýn þüpheli gözaltýna alýnmýþlardý. Bu kadýn þüpheler için Savcýlýk tutuklama yerine adli kontrol talebinde bulundu. Hakim’de bu tHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 5 أيام و 20 ساعة
  • الزيارات:3
 19. Motosikletler toplanýyor

  Bolvadin’de plakasý ve ruhsatsýz motosikletler toplanýyor. Bunun yaný sýra plakasý okunmayan ve gürültü kirliliðine neden olan motosikletler toplanmaya baþlandý Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوع و 5 أيام و 21 ساعة
  • الزيارات:3
 20. Defterdarlar deðiþti

  • منذ:أسبوعين و 15 ساعة
  • الزيارات:3
 21. ERGENLÝK SÝVÝLCELERÝ

  Gençlerimizin en çok yakýndýðý rahatsýzlýk. Gençlerimizin psikolojisini bozan tedavisi için denemedikleri yol ve yöntem býraktýrmayan ergenlik sivilceleri nedir ? Bunlara karþý nasHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يوم واحد و 22 ساعة
  • الزيارات:0
 22. Cumhurbaþkanýný görevden alacaklardý, Meclisi ve Hükümeti ortadan kaldýracaklardý

  15 Temmuz gecesi Türk Silahlý Kuvvetleri bünyesinde, askerî hiyerarþi dýþýnda, kendilerini “Yurtta Sulh Konseyi“ olarak tanýmlayan, örgüt üyesi “üniformalý teröristler“ tarafýndan Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يوم واحد و 23 ساعة
  • الزيارات:0
 23. FETÖ elebaþýsýnýn örgütüne yýllar öncesinde söylediði sözler 15 Temmuz’u iþaret ediyor...

  Kývama ulaþmadan erken çýkýþlar yapýlýrsa baþýmýzý ezerler Ve FETÖ elebaþýsýnýn itirafý... Örümcek sabrýyla aðýmýzý kurup, içine düþecek insanlarý bekledik Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 20 ساعة
  • الزيارات:5
 24. Kar bitti temizlik baþladý

  Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan, yoðun kar yaðýþýna baðlý olarak kirlenen yollar yýkanmaya baþlandý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و يومين و 21 ساعة
  • الزيارات:2
 25. FETÖ/PDY Paralel devlet oluþturarak Anayasal düzeni ele geçirmeyi hedefledi

  FETÖ Elebaþýnýn örgütüne yýllar önce verdiði emir;Geriye adým atma, fýrsat kolla...Kuvvet dengesi yoksa, kuvvete baþvurmayýn...Çok iyi planlayacak, ona göre yürüHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 22 ساعة
  • الزيارات:2
 26. Bank Asya tarih oldu

  Fetullahçý Terör Örgütü soruþturmasý kapsamýnda el konularak TMSF’ye devredilen Bank Asya’nýn Afyonkarahisar’daki þubesi kapatýlarak, tabelalarý söküldü.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 22 ساعة
  • الزيارات:0
 27. UFOLAR HASTANEYE ÝNDÝ

  Yapýmýna milyonlarca lira harcanan ve bölgenin en iyi hastaneleri arasýnda gösterilen Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde ýsýnmak için doðalgaza günde 10 bin TL ödeme yapýlýyor amaHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 3 أيام و 23 ساعة
  • الزيارات:0
 28. FETÖ medyayý kendilerine karþý olanlarý sindirmek için kullandý

  FETÖ/PDY Medyayý kitlelere kendi reklamý için, propagandasýný yapmak için, istihbarat toplamak için ve üyelerinin eðitimi için kullandýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 4 أيام و 19 ساعة
  • الزيارات:2
 29. Çelik, tedavi altýna alýndý

  Adapazarý'nda oynanan maç sonrasýnda Afyonkarahisar'a dönen Afjet Afyonspor kafilesinin bulunduðu otobüse D-650 Karayolu Geyve Karaçam Mahallesi'nde bekleyen bir grup SakaryaspHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 4 أيام و 23 ساعة
  • الزيارات:3
 30. Var olsun dostluk

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 22 ساعة
  • الزيارات:4
 31. Sakarya meydan muharebesi bizim! :1-2

  Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ ta mücadele eden temsilcimiz Afjet Afyonspor, 21’inci haftada deplasmanda Sakaryaspor’a konuk oldu.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 23 ساعة
  • الزيارات:3
 32. Ortadoðu'ya elma ihracatý arttý

  Antalya’nýn Korkuteli ilçesinde üretilen ve soðuk hava depolarýna konulan elmalar, yurt içi ve yurt dýþýndan alýcý buldu. Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir’den sonra baþta Mýsýr olmak üzerHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:أسبوعين و 5 أيام و 23 ساعة
  • الزيارات:1
 33. Sakarya’dan galip dönelim!

  3.Lig 3.Grup’ ta mücadele eden temsilcimiz Afjet Afyonspor, Pazar günü deplasmanda Sakaryaspor’a konuk olacak.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 3 ساعات
  • الزيارات:9
 34. Belediyespor yönetiminden açýklama geldi

  Türkiye Basketbol Liginde mücadele eden temsilcimiz Afyon Belediyespor yönetimi, sosyal medya üzerinden bir açýklama yaptý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يوم واحد و 4 ساعات
  • الزيارات:8
 35. ABÝ VE ABLALAR KÝMÝ SEÇTÝLERSE, GELÝN YA DA DAMAT ADAYI KADERLERÝNE RAZI OLUP SEÇÝLEN KÝÞÝ ÝLE EVLENÝYORLARDI

  Birinci himmet yolu abi ve ablanýn seçtiði damat ve gelin adaylarýnýn kaderine razý olup birlikte evlenmesidir. Bu evlendirmede kiþilerin iradesi bulunmaz. Abi ve abanýn belirlediðHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يومين و 7 ساعات
  • الزيارات:4
 36. HÝMMET VERENLERÝN DOSYALARINI KAPATTILAR VERMEYENLERÝ ÝSE SÝLMEK ÝÇÝN HERÞEYÝ YAPTILAR

  Nakit ödeme genellikle yüksek tutarda himmet parasýnda mümkün deðildir. Bu nedenle çek ve senet alýnmasý sýk kullanýlmaktadýr.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و يومين و 21 ساعة
  • الزيارات:2
 37. Sosyal medyadan teþekkür

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 22 ساعة
  • الزيارات:2
 38. Sandýklý’da tasarruf günü

  Þekerbank Sandýklý Þubesi’ne, 2 Þubat’ta ziynet altýnlarýný getirenler, 24 ayar altýn olarak tasarruf ediyorHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 3 أيام و 23 ساعة
  • الزيارات:3
 39. FETÖ ÞÝRKETLERÝNÝN HÝÇ BÝRÝSÝNÝN SAHÝBÝ RESMÝ KAYITLARDA GÖRÜNEN KÝÞÝLERE AÝT DEÐÝLDÝR

  Fetullah Gülen, 1960’lý yýllarýn sonlarýnda Ýzmir Merkez Vaizi ve Kestanepazarý Camisi Ýmamý olarak görev yaptýðý dönemde, küçük bir cami cemaatine hitap eden bir din adamý profiliHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 3 ساعات
  • الزيارات:4
 40. Yanlýþ skor haberi Kalp krizi geçirtti

  Geçtiðimiz Pazar günü spor sitelerinde Afjet Afyonspor’un Payasspor karþýsýnda 2-1 maðlup olduðu haberinin yayýnlanmasý taraftarlara korkulu anlar yaþattý. ODAK’ý arayan çok sayýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 5 ساعات
  • الزيارات:4
 41. Sosyal medyadan teþekkür

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 6 ساعات
  • الزيارات:5
 42. ODAK’tan sürpriz doðum günü

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 16 ساعة
  • الزيارات:3
 43. BAÐIRSAK SAÐLIÐI ÝÇÝN KEMÝK SUYU NASIL HAZIRLANIR?

  Saðlýklý kalabilmek için baðýrsaklarýmýzýn saðlýklý olmasý gerektiðini daha önceki yazýlarýmýzda anlatmýþtýk. Günümüzdeki çevresel koþullar ve gýdalardaki kimyasallar, geliþi güzelHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 5 أيام و 17 ساعة
  • الزيارات:5
 44. Böyle protesto ettiler

  Süper amatör kümeye þampiyonluk parolasý ile baþlayan Düzaðaçspor 1-0 yenildiði Bolvadin Belediyespor maçý sonrasýnda ligden çekilme kararý aldý. Düzaðaç Belediye Baþkaný Muammer Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 6 أيام و 8 ساعات
  • الزيارات:5
 45. Kahvaltýda buluþtular

  Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Karahisar Genclik Merkezi üyeleri eðitmenlerle kahvaltýda biraraya geldiHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:3 أسابيع و 6 أيام و 9 ساعات
  • الزيارات:5
 46. Sihirbaz gösterisini ilgiyle izlediler

  Ayza Eðitim Kurumlarý, yarýyýl tatilinde de çocuklar için çeþitli aktiviteler düzenledi. Ayza Eðitim Kurumlarý Barýþ Manço Etüt Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sihirbazlýk göstHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 7 ساعات
  • الزيارات:4
 47. Baþkan Çoban kampanya için destek turuna çýktý

  Belediye Baþkaný Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Belediyesi’nin, Vestel iþbirliði ile baþlattýðý ‘Ülkemi Seviyorum, Yerli Cep Telefonu Kullanýyorum’ kampanyasý dolayýsýyla kuruHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 8 ساعات
  • الزيارات:3
 48. Hayýrlý olsun ziyaretleri

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 17 ساعة
  • الزيارات:0
 49. AKUPUNKTUR ÝLE KÝLO VERME

  Akupunktur günümüzde en saðlýklý kilo verme yöntemlerinden birisidir. Akupunktur direkt olarak zayýflatmaz.Kiþinin metobolizmasýný hýzlandýrýr, vücutta genel bir denge hali oluþturHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 22 ساعة
  • الزيارات:1
 50. Basketbol'da heyecan sürüyor

  Kulüpler arasý Büyük Erkekler Basketbol Liginde heyecan sürüyor. Pazartesi ve Çarþamba günleri oynanan müsabakalar zekli ve çekiþmeli geçiyor. Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:4 أسابيع و يوم واحد و 23 ساعة
  • الزيارات:2
 51. Talat hoca gözyaþlarýyla uðurlandý

  AK Parti 22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Alternatif Politikalar Merkezi Genel Baþkaný Mahmut Koçak’ýn babasý Hacý Talat Koçak son yolculuðuna uðurlandý.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر
  • الزيارات:5
 52. FÝDE KONSERVE DOMATESTEKÝ UZMANLIÐINI TON BALIÐINA TAÞIYOR

  • منذ:شهر
  • الزيارات:2
 53. GENÇLERÝ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...

  GENÇLERÝ BÖYLE KANDIRIYORLARDI...Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و يومين
  • الزيارات:2
 54. Dünya baþkenti olacaðýz

  Bakan Eroðlu, Afyonkarahisar’da gerçekleþtirilen “Anayasa Çalýþmalarý ve Hükümet Sistemi“ konulu toplantýya katýldý. Burada konuþan Eroðlu, “Bu tür toplantýlar ilimizin tanýtýmý açHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 3 أيام
  • الزيارات:3
 55. Üçler Müdür Ve öðrencileri

  Kocatepe Orta Okulu Müdürü Üçler Yýldýrým yoðun yaðmur yaðýþýna raðmen okul Basketbol takýmýnýn Özel Ted koleji ile oynadýðý karþýlaþmaya yoðun yaðmur yaðýþýna raðmen çok sayýHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 5 أيام
  • الزيارات:3
 56. AÐZIMIZDAKÝ TEHLÝKE ; AMALGAM

  • منذ:شهر و 6 أيام
  • الزيارات:3
 57. BU ÝKÝ RUHU BÝRLEÞTÝRELÝM

  TOBB Ticaret ve Sanayi Odalarý Konsey Baþkan Yardýmcýsý, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Hüsnü Serteser 16-18 Ocak 217 tarihleri arasýnda düzenlenen THaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 7 أيام
  • الزيارات:6
 58. TERÖR KAVRAMI VE FETÖ/PDY SÝLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI

  Uluslararasý hukukta da terör suçlarýna iliþkin ilk somut taným, 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandýrýlmasýna Ýliþkin Sözleþme’de yapýlmýþtýr. Buna göre Terör; “bir devlHaberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 8 أيام
  • الزيارات:3
 59. FETÖ DAVASINDA TUTUKLAMA

  Ýlimizde Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ) soruþturmasý kapsamýnda adliyeye sevk edilen 9 kiþiden 1’i tutuklanýrken, 8’nin ise adli kontrol þartý ile serbest býrakýldýðý bildirildi.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 8 أيام
  • الزيارات:5
 60. Þemsettin Doludizgin

  Afyonkarahisar 2016-17 Sezonu Okul Sporlarýnda heyecan tüm hýzý ile deva ediyor.Haberin Devamı.. مشاهدة المزيد

  • منذ:شهر و 8 أيام
  • الزيارات:5

فيديو

  مقالات

   تابعونا على فيسبوك

   القائمة البريدية

   أدخل بريدك ليصلك الجديد لدينا